Go to Top

Verzekering

Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat wanneer u een auto huurt bij Adriaanse Autoverhuur, deze uitstekend verzekerd is. Naast de standaard verzekering, kunt u voor uzelf en uw inzittenden ook nog het zogenaamde ‘Verzekeringspakket’ afsluiten. Dit pakket omvat onder andere:

 • Eigen risico vermindering: Uw eigen risico bedraagt € 1500,- incl. btw voor particulieren en € 5000,- excl. btw voor bedrijven. De eigen risico vermindering vermindert uw eigen risico in vrijwel alle schadegevallen tot EUR 250,- (excl. BTW) per gebeurtenis,
 • Bij bestuurders van 23 jaar of jonger wordt het  eigen risico na eigen risico vermindering verhoogd met € 250,- (excl. BTW),
 • Buitenlanddekking,
 • Een pechhulp pakket, ook in het buitenland,
 • Inzittenden verzekering,
 • Dekking voor meerdere bestuurders,
 • Vervangend vervoer, met uitzondering van de vrachtwagens,
 • Ruitverzekering,
 • Bandenverzekering.

Enkele belangrijke punten:

 • Bij “Bovenhoofdse schade” geldt een eventueel verlaagd eigen risico niet. Bovenhoofdse schade is schade aan het voertuig of schade aangebracht door het voertuig op een hoogte vanaf 1,90 meter vanaf de grond. Zie voor meer info de Bovag Huurvoorwaarden
 • Voor particuliere klanten is er een verhoogd eigen risico van maximaal € 1.500 incl. btw van toepassing bij schade wegens achteruit rijden en wegens inparkeren.
 • Voor zakelijke klanten is er een verhoogd eigen risico van maximaal € 2.500 excl. btw van toepassing bij schade wegens achteruit rijden en wegens inparkeren.
 • In geval van pech door ‘Pilot Error’ (lege accu, lekke band, verkeerde brandstof getankt, e.d.) is het mogelijk dat de kosten voor de pechhulp worden doorbelast.
 • Alle auto’s zijn verzekerd met een dekking van EUR 2.500.000,-
 • Alle auto’s zijn W.A./Casco verzekerd. Voorwaarden zijn op uw verzoek ter inzage.
 • Opzetschade is niet verzekerd en komt voor rekening van de huurder
 • De maximum belasting mag niet overschreden worden.
 • Huurder is aansprakelijk voor schade.
 • Bij schade aan de ruit of aan de banden, is het geldende eigen risico van toepassing.
 • Ingeval van opzet of grove schuld van huurder of bestuurder, alsmede ingeval huurder of bestuurder niet heeft voldaan aan enige verplichtingen uit de huurovereenkomst en de van toepassing zijnde huurvoorwaarden, is contractant, evenals de huurder, onverkort aansprakelijk voor alle schade en kosten jegens Adriaanse Autoverhuur, zonder dat enige beperking van deze aansprakelijkheid plaatsvindt.
 • Vraag naar de voorwaarden.